ANBI, wij staan bij de belastingen genoteerd als Sportvereniging Haag88

met een ANBI status onder nummer: 816573943  

De regels voor uw belasting aangifte zijn o.a.

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

ANBI, wij staan bij de belastingen genoteerd als Sportvereniging Haag88

met een ANBI status onder nummer: 816573943

De regels voor uw belasting aangifte zijn o.a.

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging.

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

ANBI 2021 standaardformulier publicatieplicht, downloaden.