De gemeente vergoedt een aantal sporthulpmiddelen voor mensen met beperking.
Heb je bij het sporten een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een speciale sportrolstoel of een beugel aan je elektrische rolstoel voor het rolstoel hockeyen. Met een sporthulpmiddel kun je gewoon sporten. Toch kan dit extra kosten met zich meebrengen.
De gemeente waar je woont heeft daarvoor regelingen. Of iemand daarvoor in aanmerking komt voor zo’n zogenaamde WMO-voorziening is per gemeente anders. Maar meestal is er een maatwerk onderzoek voor nodig. Sinds 2015 wordt dan gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de vrager en naar de doelmatigheid en noodzaak van het gewenste hulpmiddel. Voor een sportrolstoel krijgt men veelal een financiële tegemoetkoming en kan men zelf de leverancier bepalen. Hiermee kunt u het hulpmiddel zelf aanschaffen.

Voor de hockeybeugel verstrekt de gemeente dan een opdracht aan jouw rolstoel leverancier en maakt die dat voor je in orde.

Je komt in aanmerking voor een vergoeding voor een sporthulpmiddel als er sprake is van aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek, waardoor je niet gewoon kunt sporten. Een financiële tegemoetkoming voor een sporthulpmiddel wordt maximaal eenmaal per drie jaar verstrekt

Meer informatie:
Ga bijvoorbeeld naar de website www.denhaag.nl/wmo of naar het WMO-loket in je eigen gemeente.