Alle bedragen zijn per kwartaal.

Dit zijn de bedragen voor 2020, jaarlijks wordt de contributie op de ALV vastgesteld.

Rolstoelhockey (inclusief bijdrage KNHB)
Kosten lidmaatschap en deelname aan 1 sport € 53,00
Overige sporten
Kosten lidmaatschap en deelname aan 1 sport € 50,00
Tweede sport € 15,00