Inschrijven

Lidmaatschap

Aanmelden:
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de contactpersonen en bij de ledenadministratie (info@haag88.nl) of (postbus 53393; 2505 AJ Den Haag)

U kunt het aanmeldingsformulier ook hier downloaden, Formulier

Informatiebulletin:
Klik hier om naar het laatste ‘informatiebulletin’ te gaan.

Privacy:
Lees hier onze privacy-verklaring. Download het bestand‘Privacy-verklaring’.

Toestemmingsverklaring AVG
Download het toestemmingsverklaring, ‘Toestemmingsverklaring AVG’.

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie (mag ook per e-mail aan info@haag88.nl) tegen het einde van het kalenderkwartaal met een opzegtermijn van tenminste 4 weken.

Dit betekent dat opzegging met ingang van b.v. het eerste kwartaal moet geschieden voor 3 december van het voorafgaande jaar.

Nadere informatie over het opzeggen kunt u inwinnen bij de ledenadministratie.

Adres voor opzegging
HAAG 88
Ledenadministratie
Postbus 53393
2505 AJ Den Haag

Hier kunt u ook de “Regeling voor de automatische incasso” downloaden.

Sportkleding Haag 88

De clubkleuren zijn geel/zwart. De speler draagt een shirt met korte of lange mouwen met de naam van de vereniging: Haag 88 in de kleuren geel/zwart. Tevens dient de speler een zwarte sportbroek en sportschoenen te dragen. Het shirt mag niet gedragen worden tijdens de training. Verlaat de speler binnen een jaar de Vereniging dan moet het shirt teruggegeven worden aan de Vereniging.

Aanschaf kleding

In overleg met de spelers wordt het type shirt bepaald. De Vereniging bepaalt de keuze van de leverancier. Op de voorzijde staan de naam van de Vereniging en zo nodig een spelersnummer vermeld.
De Vereniging vergoedt de aanschafprijs tot een maximum van €. 25,00. De overige sportkleding/beschermkleding dient men zelf aan te schaffen. De speler dient er voor te zorgen dat het shirt schoon is en op de juiste wijze wordt gereinigd.