Binnen de vereniging Haag88 gelden regels. Die kan je hieronder allemaal vinden. 

Wil je met een vertrouwenspersoon spreken, dan heeft het bestuur daarvoor een aangestelde (onafhankelijke) persoon: mevrouw Corien de Bruin.
Haar e-mailadres is vphaag88@gmail.com.